संस्थेची ठळक वैशिष्ट्ये

• अल्पावधीतच रु.१६०.१७ कोटींच्या ठेवी व ८ शाखांद्वारे कार्यरत.

• सेफ डिपॉझीट लॉकर्सची सोय उपलब्ध

• कार्यक्षम संचालक मंडळ

• संपूर्ण संगणकीकृत कामकाज

• प्रथम वर्षापासून ऑडिट वर्ग अ

• तत्पर सेवा

• चेक क्लिअरिंग सुविधा उपलब्ध

• प्रशिक्षीत कर्मचारी.